Jacobs Fashion Selection - Akemi Doi

Photos from Jacobs Fashion Selection taken on 2008/04/07. All photos © by Igor Levicki.